Emniyet ve Çevre Tedbirleri

– Şarj işlemi sırasında patlayıcı gaz çıkışı olacağından ortam havalandırması sağlanmalı, ateş ile yaklaşılmamalıdır.

– Atık (hurda) aküler asla çöpe atılmamalı, akü servislerine teslim edilmelidir.

– Elektrolit (akü suyu) asla lavabo, kanalizasyon vb. yerlere dökülmemelidir.

– Akü bağlantısı yapılırken önce artı bağlantı kablosu, sonra eksi bağlantı kablosu bağlanmalıdır.

– Akü bağlantısı dikkatli yapılmalıdır. Bağlantı bölgeleri kesinlikle gevşek bırakılmamalıdır.